Rådmann Kloster Tvedt ønsker innstraming på vikarbruken i Sauda kommune. Målet er å spara seks-åtte millionar kroner i 2018 på å få ned lønsutgiftene. Foto: Ingvil Bakka.
Rådmann Kloster Tvedt ønsker innstraming på vikarbruken i Sauda kommune. Målet er å spara seks-åtte millionar kroner i 2018 på å få ned lønsutgiftene. Foto: Ingvil Bakka.

Kvessar sparekniven ytterlegare