Ann Helen Eik-Nes
Personalsjef Ann Helen Eik-Nes skryt særleg av helse- og omsorgssektoren, kor sjukefråværet gjekk ned frå kvartal til kvartal i 2017. Arkivfoto.

Sjukefråværet i Sauda kommune: Pilene peikar rett veg