Sauda ungdomsskule, Mie Hillestad Mo og Kristine Ljung
Då Mie Hillestad Mo og Kristine Ljung blei utfordra ved sjakkbrettet, var det igjen sistnemnde som tok ansvaret med å vise og forklare kva dei kunne gjere for å gjere best mogleg motstand. Foto: Even Emberland.

Friminuttet som tumleplass