Brann i Saudasjøen
Arkivfoto frå ein tidlegare brann i Saudasjøen: Ingvil Bakka.

Heit debatt om brannsikkerheit