Åbøbyen, Sauda
Fylkesrådmannen i Rogaland set Åbøbyen i ei særstilling i sin gjennomgang av kulturminneplanen. Foto: Even Emberland.

For mykje vern, meiner Fylkesmannen