Lillian Nordengen er vekas portrett i Ryfylke. Foto: Even Emberland.
Lillian Nordengen er vekas portrett i Ryfylke. Foto: Even Emberland.

Lillian Nordengen – Aldri gammal