Både unge, vaksne og eldre syng saman på den spesiallaga songen ”Folkets Hus”. Foto: Ingvil Bakka.
Både unge, vaksne og eldre syng saman på den spesiallaga songen ”Folkets Hus”. Foto: Ingvil Bakka.

Folkets song for Folkets Hus