I dag er det 17 hytter på Tjelmen. Grunneigarane meiner området er eigna for utbygging. Foto: Ole Geir Handeland.
I dag er det 17 hytter på Tjelmen. Grunneigarane meiner området er eigna for utbygging. Foto: Ole Geir Handeland.

Ønsker å bygge ut Tjelmen