Ei gruppe med bakgrunn i næringsliv og politikk ønsker liv i Etneveg-arbeidet igjen. Samtidig vil dei ha vekk Etneveg-namnet.

Etnetunnelen, Hardangerporten eller Ryfylkeporten? Ei lokal ”eldsjelgruppe” som har engasjert seg for veg mellom Sauda og Etne, meiner ”Etnetunnelen” eller ”Etnevegen” må bort som namn. Fotomontasje: Andréas Wahlman.

Vil døype om Etnevegen

Ei gruppe med bakgrunn i næringsliv og politikk ønsker liv i Etneveg-arbeidet igjen. Samtidig vil dei ha vekk Etneveg-namnet.

av Frank Waal
Ei gruppe med bakgrunn i næringsliv og politikk ønsker liv i Etneveg-arbeidet igjen. Samtidig vil dei ha vekk Etneveg-namnet.