Kommuneplanleggar Ingvild Hovind og Sauda kommune har til saman fått éin million kroner denne sommaren til å jobbe fram korleis sentrum og sentrumsområda bør sjå ut i framtida. Arkivfoto: Even Emberland.
Kommuneplanleggar Ingvild Hovind og Sauda kommune har til saman fått éin million kroner denne sommaren til å jobbe fram korleis sentrum og sentrumsområda bør sjå ut i framtida. Arkivfoto: Even Emberland.

Pengar til byutvikling