347 barn mellom 0 og 14 år deltok under fjorårets Tour of Norway for kids-arrangement i Sauda. Arkivfoto: Robert Halladjian.
347 barn mellom 0 og 14 år deltok under fjorårets Tour of Norway for kids-arrangement i Sauda. Arkivfoto: Robert Halladjian.

Sykkelbarna inntar Sauda