Arne Ramstad (til høgre) er optimistisk til sjansane for at anken dei har levert på Fiskeridirektoratet sitt avslag på utviklingsløyve blir tatt til følge. Det vil kunne realisere ein oppdrettslekter og opp mot hundre nye arbeidsplassar i Sauda. Her saman med ordførar Asbjørn Birkeland (til venstre) og Inge Løyning, samt dei Heerema-tilsette Jasper van Eijk og Max Gaillard (i midten). Arkivfoto: Frank Waal.
Arne Ramstad (til høgre) er optimistisk til sjansane for at anken dei har levert på Fiskeridirektoratet sitt avslag på utviklingsløyve blir tatt til følge. Det vil kunne realisere ein oppdrettslekter og opp mot hundre nye arbeidsplassar i Sauda. Her saman med ordførar Asbjørn Birkeland (til venstre) og Inge Løyning, samt dei Heerema-tilsette Jasper van Eijk og Max Gaillard (i midten). Arkivfoto: Frank Waal.

Ankar avslaget på utviklingsløyve