Heerema Group har ikkje gitt opp å legge eit oppdrettsanlegg med opp mot hundre nye arbeidsplassar i Saudafjorden. Dei har anka Fiskeridirektoratet si avgjerd.

Arne Ramstad (til høgre) er optimistisk til sjansane for at anken dei har levert på Fiskeridirektoratet sitt avslag på utviklingsløyve blir tatt til følge. Det vil kunne realisere ein oppdrettslekter og opp mot hundre nye arbeidsplassar i Sauda. Her saman med ordførar Asbjørn Birkeland (til venstre) og Inge Løyning, samt dei Heerema-tilsette Jasper van Eijk og Max Gaillard (i midten). Arkivfoto: Frank Waal.

Ankar avslaget på utviklingsløyve

Heerema Group har ikkje gitt opp å legge eit oppdrettsanlegg med opp mot hundre nye arbeidsplassar i Saudafjorden. Dei har anka Fiskeridirektoratet si avgjerd.

av Even Emberland
Heerema Group har ikkje gitt opp å legge eit oppdrettsanlegg med opp mot hundre nye arbeidsplassar i Saudafjorden. Dei har anka Fiskeridirektoratet si avgjerd.