Camilla Åkre og interiørbutikken C-54 Åkre AS er eitt av dei 153 nye foretaka som er registrert i femårsperioden 2013-2017. Talet på nyregistrerte firma i Sauda er107 prosent høgare i denne perioden enn i åra 2000-2004. Foto: Knut Atle M. Seim
Camilla Åkre og interiørbutikken C-54 Åkre AS er eitt av dei 153 nye foretaka som er registrert i femårsperioden 2013-2017. Talet på nyregistrerte firma i Sauda er107 prosent høgare i denne perioden enn i åra 2000-2004. Foto: Knut Atle M. Seim

Gryande gründerånd i Sauda?