Anders Tolleifsen er nærmasate nabo til Stasjon I i Hellandsbygd. Han er svært positiv til ei etablering av eit datasenter i kraftstasjonen og ønsker ny industri velkommen. Foto: Even Emberland.
Anders Tolleifsen er nærmasate nabo til Stasjon I i Hellandsbygd. Han er svært positiv til ei etablering av eit datasenter i kraftstasjonen og ønsker ny industri velkommen. Foto: Even Emberland.

Jublar for mogleg datasenter