Høg aktivitet i den lokale byggebransjen for tida. Her frå Saudahallen, som har hatt behov for mykje murmeisterarbeid gjennom utskifting av fliser. Arkivfoto: Even Emberland.
Høg aktivitet i den lokale byggebransjen for tida. Her frå Saudahallen, som har hatt behov for mykje murmeisterarbeid gjennom utskifting av fliser. Arkivfoto: Even Emberland.

Sterkt år for handtverksbedrifter