Fredag 1. september 1995 kunne Ryfylke fortella at eit einstemmig arbeidsutval hadde gått inn for å selga alle aksjane i Sauda Energiverk til Oslo Energi. Saka blei endeleg avgjort i eit ekstraordinært kommunestyremøte i desember same år, etter at både fylkesmannen og NVE var involvert i saka. Faksimile, Ryfylke 1. september 1995.
Fredag 1. september 1995 kunne Ryfylke fortella at eit einstemmig arbeidsutval hadde gått inn for å selga alle aksjane i Sauda Energiverk til Oslo Energi. Saka blei endeleg avgjort i eit ekstraordinært kommunestyremøte i desember same år, etter at både fylkesmannen og NVE var involvert i saka. Faksimile, Ryfylke 1. september 1995.

Sauda selde – Suldal fusjonerer?