Lars Reidar Fosstveit har utbyggingsplanane klare. Området i bakgrunnen vil bli ramma inn med treetasjar høge bygningar beståande av næringsareal og leilegheiter. Foto: Frank Waal.
Lars Reidar Fosstveit har utbyggingsplanane klare. Området i bakgrunnen vil bli ramma inn med treetasjar høge bygningar beståande av næringsareal og leilegheiter. Foto: Frank Waal.

Store utbyggingsplanar i skisenteret