Enkelte av politikarane er redde for at brannvesen-saka kan bli ein ny ”legevakt-tabbe”.

Korleis skal Sauda brannvesen vera organisert i framtida? Som ein del av eit interkommunalt samarbeid – eller som eit frittståande brannvesen? Bildet er henta frå bakeribrannen i 2016, då det lokale brannvesenet fekk hjelp av både sivilforsvaret og brannvesen i nabokommunar. Arkivfoto: Even Emberland.

Splitta syn på brannvesen-taktikken

Enkelte av politikarane er redde for at brannvesen-saka kan bli ein ny ”legevakt-tabbe”.

av Ingvil Bakka
Enkelte av politikarane er redde for at brannvesen-saka kan bli ein ny ”legevakt-tabbe”.