Zavanna Sauda blir lagt ned på laurdag. Dagleg leiar for Zavanna sitt norske driftsselskap, Knut Kråkenes, forklarer avgjerda med for låg omsetting og manglande lønnsamheit. Foto: Even Emberland.
Zavanna Sauda blir lagt ned på laurdag. Dagleg leiar for Zavanna sitt norske driftsselskap, Knut Kråkenes, forklarer avgjerda med for låg omsetting og manglande lønnsamheit. Foto: Even Emberland.

Legg ned Zavanna på laurdag