Å bli hundre år handlar om ei ibuande lyst til å leva og engasjera seg i samfunnet, meiner Andor Andersen. Han synest livet bare blir betre og betre.

Andor – heilt i 100

Å bli hundre år handlar om ei ibuande lyst til å leva og engasjera seg i samfunnet, meiner Andor Andersen. Han synest livet bare blir betre og betre.

av Ingvil Bakka
Å bli hundre år handlar om ei ibuande lyst til å leva og engasjera seg i samfunnet, meiner Andor Andersen. Han synest livet bare blir betre og betre.