Femteklassingane i Sauda er over landsgjennomsnittet i engelsk og rekning.

Femteklassingane i Sauda oppnådde eit resultat over landsgjennomsnttet i haustens nasjonale prøvar, noko kommunalsjef Jakob Svandal seier seg godt nøgd med. Blant dei tre skulane presterte Austarheim-elevane eit lite knepp betre enn sine jamaldringar. Illustrasjonsfoto: Knut Atle M. Seim

Positive prøvetal for Sauda-skulen

Femteklassingane i Sauda er over landsgjennomsnittet i engelsk og rekning.

av Knut Atle Seim
Femteklassingane i Sauda er over landsgjennomsnittet i engelsk og rekning.