Sidan 2012 har næringslivet og kommunen nytt godt av UIR, utdanning i Ryfylke og deira skreddarsaum av opplæring på bestilling. Det har mellom andre Kjell Reidar Austarheim og arbeidsgivar Klima og Energiteknikk nytt godt av. Denne veka blir det arrangert kurs i varme arbeid med 50-60 deltakarar - i Sauda. Foto: Knut Atle M. Seim.
Sidan 2012 har næringslivet og kommunen nytt godt av UIR, utdanning i Ryfylke og deira skreddarsaum av opplæring på bestilling. Det har mellom andre Kjell Reidar Austarheim og arbeidsgivar Klima og Energiteknikk nytt godt av. Denne veka blir det arrangert kurs i varme arbeid med 50-60 deltakarar - i Sauda. Foto: Knut Atle M. Seim.

Blir nasjonal pilot for livslang læring