Nettsidene oppe igjen

Tidleg fredag morgon tok det til å tikka inn beskjedar om at nettsidene til Ryfylke ikkje verka heilt som dei skulle. Dette slo ut både i form av at enkelte ikkje fekk lasta inn nettsidene i det heile tatt, medan andre blei ståande fast når dei prøvde å logga inn på e-avisa.

Etter litt fram og tilbake verkar det nå som om problema er løyst, feilen skuldast manglande kommunikasjon mellom to av våre datasystem.

Ryfylke beklagar ulempene dette har medført.