Vil arrangera 17. mai

Sauda idrettslag, med leiar Håvard Rosnes i spissen, har søkt Sauda kommune om få tildelt 17. mai-arrangementet for 2019.

I søknaden skriv Rosnes at idrettslaget i hovudsak planlegger å følga programmet frå 2018. Idrettslag har tatt på seg ansvaret for å arrangera 17. mai i Sauda i ei årrekke, og er blitt ei viktig inntektskjelde for laget.