Artistane til Saudadagane er klare. Dei store trekkplastera er Morten Abel med band og Stage Dolls.

Morten Abel med band er det største trekkplasteret under årets Saudadagar. Pressefoto.

Morten Abel til Saudadagane

Artistane til Saudadagane er klare. Dei store trekkplastera er Morten Abel med band og Stage Dolls.

av Ingvil Bakka
Artistane til Saudadagane er klare. Dei store trekkplastera er Morten Abel med band og Stage Dolls.