199 saudabuar valde Sauda Røde Kors som sin grasrotmottakar i 2018. Desse bidrog med over 81 000kroner til laget, pengar som kjem godt med i drifta av den viktige beredskapsorganisasjonen. Arkivfoto: Frank Waal
199 saudabuar valde Sauda Røde Kors som sin grasrotmottakar i 2018. Desse bidrog med over 81 000kroner til laget, pengar som kjem godt med i drifta av den viktige beredskapsorganisasjonen. Arkivfoto: Frank Waal

Grasrotmidlar til nytte og glede