Kommunane må tilpassa seg meir kraftig nedbør og auka problem med overvatn. Fleire stader kan det bli fleire skred – og havet vil stiga, åtvarar klimaforskarar.

Stormfloa i samband med "Inga" 12. januar 2005 la delar av kaiområdet i Sauda under vatn. Med eit stipulert havnivå 61 centimeter høgare enn nå i 2090, er sannsynlegheita stor for at slike oversvømmingar blir vanlegare i framtida. Arkivfoto: Knut Atle M. Seim.

– Vil bli utfordra av havnivå og ekstremnedbør

Kommunane må tilpassa seg meir kraftig nedbør og auka problem med overvatn. Fleire stader kan det bli fleire skred – og havet vil stiga, åtvarar klimaforskarar.

av Avisa Ryfylke
Kommunane må tilpassa seg meir kraftig nedbør og auka problem med overvatn. Fleire stader kan det bli fleire skred – og havet vil stiga, åtvarar klimaforskarar.