Jeanette Rasmussen Viland blei mamma for sju veker sidan. Det har gitt ho ei ny rolle og eit nytt liv. Foto: Even Emberland.
Jeanette Rasmussen Viland blei mamma for sju veker sidan. Det har gitt ho ei ny rolle og eit nytt liv. Foto: Even Emberland.

Vekas portrett: Splitter ny kvardag