Skaulenområdet er landskap av nasjonal og internasjonal verdi, meiner Fylkesmannen i Rogaland.

Skaulen-området kan få vernestatus, dersom Fylkesmannen i Rogaland får medhald hos miljødirektoratet og stortingspolitikarane. Sjølve Skaulen er 1538 meter over havet. Arkivfoto: Per Inge Fjellheim.   

Føreslår Skaulen-vern

Skaulenområdet er landskap av nasjonal og internasjonal verdi, meiner Fylkesmannen i Rogaland.

av Ingvil Bakka

Desse områda er på forslagslista til Fylkesmannen i Rogaland:

* Preikestolen-området og Frafjordheiane har verdiar som kan tilseia nasjonalpark-vern.

* Fjellområda rundt Skaulen i Sauda- og Suldalsheiane har store natur- og kulturkvalitetar.

* Kysten og kystheiar på vestre Karmøy, og tilsvarande særprega klippekyst med kystheier i Dalane, er nasjonalt eineståande.

* Fjell- og heiområdet Kvitladalen-Bjordalen utgjer ein spesielt verneverdig del av det verna Bjerkreimvassdraget.

* Dei mange andre mindre områda fangar opp naturtypar som i dag er underdekka av vern og under sterkt press, spesielt i låglandet, så som våtmark, myr, fuglerike område, delar av vassdrag og gamle kulturmarkstypar.

Skaulenområdet er landskap av nasjonal og internasjonal verdi, meiner Fylkesmannen i Rogaland.