Herman Ljung starta som villstyring på motorsykkel i Sauda og enda opp som skipper og krabbefiskar i Alaska.

Portrettet: Ein Herman med bart

Herman Ljung starta som villstyring på motorsykkel i Sauda og enda opp som skipper og krabbefiskar i Alaska.

av Frank Waal

Portrettet:

Namn: Herman Ljung.

Alder: 75 år.

Yrke: Pensjonist.

Favorittmat: Spareribs og komler, men ikkje samtidig.

Best på TV: Naturprogram, nyheiter og CNN.

Ungdomsidol: Elvis.

Favorittpolitikar: Eg hadde veldig sansen for Jo Benkow, og Barack Obama.

Fjord eller fjell: Det må bli fjell.

Livsmotto: Lev mens du lever. Det går på litt av kvart det, å gjere det du kan og gjere det du har lyst til. Eg har ennå ikkje gjort alt eg har lyst til. Eg har mykje igjen. Eg liker å reise. Der blir ein aldri ferdig.

To ting du ikkje klarer deg utan: Det må bli eit standard svar: Familien og hobbyar.

Kva lag/foreining ville du gitt 100 000 kroner til: Eg ville delt beløpet i to og gitt halvparten til Plan Norge og halvparten til Frelsesarmeen. Eg er ingen kyrkjegjengar, men heller ikkje ein utruande person. Eg går i fleire begravelsar enn gudstenester, men det treng du kanskje ikkje å skrive.

Herman Ljung starta som villstyring på motorsykkel i Sauda og enda opp som skipper og krabbefiskar i Alaska.