Laserkontroll i Sauda

I 21-tida torsdag i sist veke gjennomførte politiet ein laserkontroll i Sauda. Kontrollen blei utført på strekninga sentrum-Birkeland.

– Det er ikkje rapportert inn fartsoverskridingar. Og det blei samtidig gjennomført sju kontrollar av dokument, opplyser lensmann i Sauda og Suldal lensmannsdistrikt, Siri Fisketjøn Indrebø,.