Tidlegare denne månaden blei bustaden i Hålamosvingen brunne ned. I vår startar arbeidet med å bygge tre kommunale utleigebustader på tomta. Foto: Even Emberland.
Tidlegare denne månaden blei bustaden i Hålamosvingen brunne ned. I vår startar arbeidet med å bygge tre kommunale utleigebustader på tomta. Foto: Even Emberland.

Reiser utleigebustader i Hålamosvingen