Aud Hege Jørgensen Hebnes, Dagfinn Birkeland og Paul Løyning er trioen i toppen på Høgre si valliste. Saker dei meiner er ekstra viktige dei komande åra er styrking av eldreomsorga og å jobba for å auka folketalet. Foto: Ingvil Bakka.
Aud Hege Jørgensen Hebnes, Dagfinn Birkeland og Paul Løyning er trioen i toppen på Høgre si valliste. Saker dei meiner er ekstra viktige dei komande åra er styrking av eldreomsorga og å jobba for å auka folketalet. Foto: Ingvil Bakka.

Høgre går for auke