Å vera maskinkjørar inne på smelteverket er ein livsstil for desse karane: Frå venstre: Amund Dyre med over 50 år i jobben, vidare følger Jan Egil Blikra, Ingar Halsnes og Knut Risvold Aalvik – alle med rundt 40 års erfaring med maskinkjøring for smelteverket. Konrad Løland, som også har 40 års ansiennitet, var ikkje til stades under intervjuet. Foto: Ingvil Bakka.
Å vera maskinkjørar inne på smelteverket er ein livsstil for desse karane: Frå venstre: Amund Dyre med over 50 år i jobben, vidare følger Jan Egil Blikra, Ingar Halsnes og Knut Risvold Aalvik – alle med rundt 40 års erfaring med maskinkjøring for smelteverket. Konrad Løland, som også har 40 års ansiennitet, var ikkje til stades under intervjuet. Foto: Ingvil Bakka.

Menn som elskar arbeidsplassen sin