Fylkesmannen meiner reguleringsplanen til Haugane I ikkje er ugyldig, men at den er rettsleg ubrukeleg. Hytteklagaren får ikkje medhald.

Stridens kjerne. Hytteeigaren til venstre vil bygge på. Dette protesterte blant anna hytteeigaren til høgre på. I januar var formannskapet på synfaring. Nå har fylkesmannen konkludert med at byggesøknaden blir avslått. Foto: Frank Waal.

Reguleringsplan ikkje ugyldig – bare ubrukeleg

Fylkesmannen meiner reguleringsplanen til Haugane I ikkje er ugyldig, men at den er rettsleg ubrukeleg. Hytteklagaren får ikkje medhald.

av Frank Waal
Fylkesmannen meiner reguleringsplanen til Haugane I ikkje er ugyldig, men at den er rettsleg ubrukeleg. Hytteklagaren får ikkje medhald.