Ei rekke område som politikarane ønsker som bustadområde og næringsareal protesterer fylkesmannen på. I tillegg går fylkesmannen så langt at det blir fremma protest på alle forslaga om nye areal til fritidsbustader i Sauda.

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa kosta på seg eit smil under sitt saudabesøk onsdag. Utbyggingsklare grunneigarar i bakgrunnen smiler ikkje etter besøket. Foto: Ingvil Bakka.

Fylkesmannen sterkt imot kommuneplanen

Ei rekke område som politikarane ønsker som bustadområde og næringsareal protesterer fylkesmannen på. I tillegg går fylkesmannen så langt at det blir fremma protest på alle forslaga om nye areal til fritidsbustader i Sauda.

av Frank Waal
Ei rekke område som politikarane ønsker som bustadområde og næringsareal protesterer fylkesmannen på. I tillegg går fylkesmannen så langt at det blir fremma protest på alle forslaga om nye areal til fritidsbustader i Sauda.