Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa kosta på seg eit smil under sitt saudabesøk onsdag. Utbyggingsklare grunneigarar i bakgrunnen smiler ikkje etter besøket. Foto: Ingvil Bakka.
Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa kosta på seg eit smil under sitt saudabesøk onsdag. Utbyggingsklare grunneigarar i bakgrunnen smiler ikkje etter besøket. Foto: Ingvil Bakka.

Fylkesmannen sterkt imot kommuneplanen