Prosjektleiar for byggherre Sauda kommune, Arve Ripland (gul jakke), i drøs med arkitekt Peter Zumthor. Foto: Asbjørn Birkeland.
Prosjektleiar for byggherre Sauda kommune, Arve Ripland (gul jakke), i drøs med arkitekt Peter Zumthor. Foto: Asbjørn Birkeland.

Likte det han såg – og det han åt