Tomta der det tidlegare har stått hotell og hospits får nybygg med leiligheiter.

Vidar Jensen og D-S Bygg AS overtok formelt Rådhusgata 16 i juni. Planen er å rydda tomta for tre og buskar umiddelbart, for så å føra opp eit leilegheitsbygg på tre etasjer. Foto: Knut Atle M. Seim.

Bygger nytt på hospitstomta

Tomta der det tidlegare har stått hotell og hospits får nybygg med leiligheiter.

av Knut Atle Seim

DS Bygg AS

# Stifta 4. januar 2015
# Eigd av D-S Holding AS (71%), Stian Johnsen Nordvik (19%) og Vidar Jensen (10%)
# Omsette i 2018 for 13,7 millionar kroner og hadde eit overskot før skatt på 1,4 millionar
# Har åtte fast tilsette. For tida har dei leigd inn ytterlegare fire tilsette.

Tomta der det tidlegare har stått hotell og hospits får nybygg med leiligheiter.