Ved skulestart måndag 19. august får alle grunnskuleelevane i Sauda utdelt kvar sin iPad. Satstinga kostar kommunen nær fem millionar kroner.

Kommunalsjef oppvekst og kultur, Jakob Svandal, er spent på om innføringa av iPad i undervisninga gir ei så god opplæring som ein håpar på. Foto: Ingvil Bakka.

Nær 700 iPadar er på plass

Ved skulestart måndag 19. august får alle grunnskuleelevane i Sauda utdelt kvar sin iPad. Satstinga kostar kommunen nær fem millionar kroner.

av Ingvil Bakka
Ved skulestart måndag 19. august får alle grunnskuleelevane i Sauda utdelt kvar sin iPad. Satstinga kostar kommunen nær fem millionar kroner.