Kommunalsjef oppvekst og kultur, Jakob Svandal, er spent på om innføringa av iPad i undervisninga gir ei så god opplæring som ein håpar på. Foto: Ingvil Bakka.
Kommunalsjef oppvekst og kultur, Jakob Svandal, er spent på om innføringa av iPad i undervisninga gir ei så god opplæring som ein håpar på. Foto: Ingvil Bakka.

Nær 700 iPadar er på plass