Statens vegvesen har oppretta ”Smart mobilitets-pris”. Sauda er éin av fire norske byar som kom til finalen.

Ordførar Asbjørn Birkeland mottok prisen av samferdselsminister Jon Georg Dale (til høgre) og vegdirektør Bjørn Grimsrud, under opninga av Arendalsuka i dag, måndag. Foto: Kjell Bjørn Vinje / Statens vegvesen.

”Hent Meg” gav Sauda nasjonal Smart-pris

Statens vegvesen har oppretta ”Smart mobilitets-pris”. Sauda er éin av fire norske byar som kom til finalen.

av Frank Waal
Statens vegvesen har oppretta ”Smart mobilitets-pris”. Sauda er éin av fire norske byar som kom til finalen.