Harald Halvorsen Løland er tilsett i den nye Sauda Vekst-stillinga, der hovudfokus er næringsutvikling og Etneveg-arbeid.

Sauda Vekst består nå av suldølen Harald Halvorsen Løland (til venstre) og saudabuen Inge Løyning. Saman skal duoen jobba for Etneveg og ny næringsutvikling i Sauda. Foto: Ingvil Bakka.

Sauda Vekst aukar satsinga på næringsutvikling

Harald Halvorsen Løland er tilsett i den nye Sauda Vekst-stillinga, der hovudfokus er næringsutvikling og Etneveg-arbeid.

av Ingvil Bakka
Harald Halvorsen Løland er tilsett i den nye Sauda Vekst-stillinga, der hovudfokus er næringsutvikling og Etneveg-arbeid.