Sauda Vekst, her ved Harald Halvorsen Løland (til venstre) og  Inge Løyning, måtte konstatera at det var lite drahjelp til Saudatunnelen å henta frå fylkestinget i denne omgangen.
Sauda Vekst, her ved Harald Halvorsen Løland (til venstre) og Inge Løyning, måtte konstatera at det var lite drahjelp til Saudatunnelen å henta frå fylkestinget i denne omgangen. FOTO: Ingvil Bakka/Arkiv.

Sauda Vekst aukar satsinga på næringsutvikling