Viss ikkje Sauda kommune har kapasitet til å ta imot ein utskrivingsklar sjukehuspasient, får pasienten ligga lenger på sjukehuset. Men då må kommunen betala.
Viss ikkje Sauda kommune har kapasitet til å ta imot ein utskrivingsklar sjukehuspasient, får pasienten ligga lenger på sjukehuset. Men då må kommunen betala. FOTO: Ingvil Bakka

Klarer ikkje ta imot alle dei utskrivingsklare