Auka grunnbemanning har redusert behovet for tilkallingsvikarar. Vikarutgiftene er likevel store i andre kvartal i år, noko som har samanheng med sommar og ferieavvikling.
Auka grunnbemanning har redusert behovet for tilkallingsvikarar. Vikarutgiftene er likevel store i andre kvartal i år, noko som har samanheng med sommar og ferieavvikling. FOTO: Ingvil Bakka

Har klart å kutta lønsutgifter