Sauda kommune og den lokale industribedrifta Northern Punching har gått saman og kjøpt Technor-bygget. Dermed er Northern Punching sikra framtidige industriareal, samtidig som det blir ledig areal til lokal næringsutvikling.
Sauda kommune og den lokale industribedrifta Northern Punching har gått saman og kjøpt Technor-bygget. Dermed er Northern Punching sikra framtidige industriareal, samtidig som det blir ledig areal til lokal næringsutvikling. FOTO: Edd Meby/Arkiv.

Industrisatsing i Technor-bygget