Åtte personar har søkt stillinga som personalsjef i kommunen. Fem av søkarane er heimehøyrande i Sauda.
Åtte personar har søkt stillinga som personalsjef i kommunen. Fem av søkarane er heimehøyrande i Sauda.

Fleire lokale vil bli personalsjef i Sauda kommune