Personalsjef Brynjar Saua utelukkar ikkje at pandemien kan ha hatt betydning for at så mange, både i og utanfor Sauda, søker den kommunale leiarstillinga.
Personalsjef Brynjar Saua utelukkar ikkje at pandemien kan ha hatt betydning for at så mange, både i og utanfor Sauda, søker den kommunale leiarstillinga. FOTO: Frank Waal/arkiv.

Saua ny personalsjef