Edellauvskogen i Vikaneset naturreservat byr på variasjon og artsmangfald som gjer at området er av nasjonal interesse. Mellom anna finst mykje alm.
Edellauvskogen i Vikaneset naturreservat byr på variasjon og artsmangfald som gjer at området er av nasjonal interesse. Mellom anna finst mykje alm. FOTO: Jarle Lunde/Suldal Foto.

Vil femdobla naturreservat ved Saudafjorden