Ryfylke stenger avishuset for publikum, men er tilgjengeleg via telefon og digitale kanalar.
Ryfylke stenger avishuset for publikum, men er tilgjengeleg via telefon og digitale kanalar. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Ryfylke stenger døra

Reduserer publikumskontakt for å hindra smittespreiing.

I samband med den kollektive dugnaden for å hindra spreiing av korona-smitte, vel avisa Ryfylke nå å stenga dørene for publikum. Alle som ønsker å komma i kontakt med Ryfylke må i tida framover nytta telefon, post eller andre digitale kommunikasjonsløysingar. Dette gjeld både om henvendinga gjeld tips og innspel til redaksjonelle saker, annonsar eller abonnement.

Tynnare avis

Nasjonale og lokale restriksjonar som følge av korona-pandemien gjer at mange av annonsørane våre nå avbestiller annonsar. Dette, kombinert med at avisa for tida er noko redusert på mannskapssida, gjer at lesarane nok må belaga seg på færre avissider per utgåve i vekene som kjem. Ryfylke vurderer det imidlertid slik at det er betre med tynn avis enn inga avis, særleg i lys av rolla avisa har som formidlar av aktuelt nyheitsstoff.

Avisa vil halda fram publiseringa av aktuelle saker på nett omlag som vanleg.