Torggata 6 (Gnr 28, bnr 124) er overdratt for kr 1.500.000.
Torggata 6 (Gnr 28, bnr 124) er overdratt for kr 1.500.000. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Omsetting av eigedomar i Sauda kommune