Sauda har nå fått ny kommuneplan som skal vera kommunen sitt overordna styringsdokument i alle lokal utviklingsprosjekt dei komande ti åra.
Sauda har nå fått ny kommuneplan som skal vera kommunen sitt overordna styringsdokument i alle lokal utviklingsprosjekt dei komande ti åra. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Inngjekk kommuneplan-kompromiss i tolvte time